Ziek of afwezig

Een vmbo-leerling ziekmelden/medische afspraken onder schooltijd

Vanaf 9 april 2018 gaan we over op ziekmelden per email in plaats van per telefoon, dit doen we om de meldingen sneller te kunnen verwerken in onze leerlingadministratie.

Werkwijze

  • Als uw kind ziek is of een medische afspraak heeft, meldt u dat voor 8:00 uur per email aan afwezigheidme@carmelcollegegouda.nl . U geeft de reden van afwezigheid aan en een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Zo kunnen we u altijd bereiken voor controle van de melding.
  • Als de leerling weer beter is, meldt u dit ook per email.
  • Kunnen we u niet bereiken? Dan ontvangt u een mail en vragen wij u om binnen 48 uur contact op te nemen met de leerlingcoördinator of de teamleider. Als er geen controle mogelijk is, is de leerling ongeoorloofd afwezig en is de 3-6-9 regeling van leerplicht van kracht.
  • Via het SOMToday Ouderportaal kunt u zien dat de ziekmelding verwerkt is.

Een ISK-leerling ziekmelden/medische afspraken onder schooltijd

Werkwijze

  • Ouders van ISK leerlingen kunnen hun kind ziek of afwezig melden via het rechtstreekse telefoonnummer van De Aakwerf, telefoonnummer: 0182-748313. Ook medische afspraken kunnen via dit telefoonnummer worden doorgegeven.