Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De wetgeving passend onderwijs schrijft voor dat iedere school/vestiging in het SWV een ondersteuningsprofiel heeft. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van De Meander.