School- en lestijden

In het onderstaande overzicht staan de lestijden. Het rooster dat gevolgd moet worden staat in Zermelo, de roosterinformatie in SOMToday is alleen bedoeld voor de administratie. Het is ook belangrijk dat je tijdens de schooldag het mededelingenbord in de gaten houdt voor acute les- of lokaalwisselingen en andere mededelingen.

Let op: deze tijden zijn met ingang van september iets gewijzigd.
Lestijden normaal
(50 minuten rooster)
    Lestijden verkort
(40 minuten rooster)
 
1e lesuur 08.20 - 09.10 uur   1e lesuur 08.20 - 09.00 uur
2e lesuur 09.10 - 10.00 uur   2e lesuur 09.00 - 09.40 uur
Pauze     Pauze  
3e lesuur 10.15 - 11.05 uur   3e lesuur 09.55 - 10.35 uur
4e lesuur 11.05 - 11.55 uur   4e lesuur 10.35 - 11.15 uur
Pauze     5e lesuur 11.15 - 11.55 uur
5e lesuur 12.25 - 13.15 uur   Pauze  
6e lesuur 13.15 - 14.05 uur   6e lesuur 12.25 - 13.05 uur
Pauze     7e lesuur 13.05 - 13.45 uur
7e lesuur 14.20 - 15.10 uur   8e lesuur 13.45 - 14.25 uur
8e lesuur 15.10 - 16.00 uur      

Tropenrooster

Indien er een buiten temperatuur van 30 graden of hoger verwacht komt een mogelijk tropenrooster aan de orde. In principe geldt een tropenrooster voor alle scholen van het Carmelcollege Gouda. De directie stelt een tropenrooster in na overleg met de locatieleiding m.b.t. uitvoerbaarheid en/of wenselijkheid

Bij een tropenrooster is de schooldag korter en zijn de leerlingen dus eerder uit. Dit kan zijn omdat er lessen aan het eind van de dag komen te vervallen en/of er een verkort rooster ingezet wordt. In alle gevallen wordt dit met de ouders gecommuniceerd via de website (infobord - mededelingen), e-mail of app-groep.