Aanmelden

Aanmelden brugklas en hogere leerjaren

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u terecht op de website van de nieuwe mavo-vestiging van het Carmelcollege Gouda: www.antoniusmavoxl.nl

Aanmelden isk-leerling

Voor het aanmelden van een leerling in de internationale schakel klas (isk), kunt u het 'Inschrijfformulier Internationale Schakelklas' gebruiken.

Inschrijfformulier Internationale Schakelklas