Internationale Schakel Klas

Internationale Schakel Klas
De afdeling Internationale Schakel Klas (ISK) is bedoeld voor kinderen die net in Nederland zijn en nog geen Nederlands spreken; daardoor kunnen ze niet deelnemen aan het gewone onderwijs. ISK-onderwijs heeft als doel om deze leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

De nadruk ligt op het verwerven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal en de kennis van de Nederlandse cultuur. De leerlingen volgen een onderwijsprogramma dat is afgestemd op de individuele leerling. Na één tot twee jaar vervolgen zij hun onderwijscarrière binnen het reguliere onderwijs.

Onderwijs op de afdeling ISK wordt grotendeels gegeven door de eigen mentor. Naast de 18 tot 22 lesuren Nederlands per week volgen de leerlingen ook vakken als Engels, wiskunde, sport en oriëntatie op de samenleving. De afdeling ISK werkt met een klein team van specialisten. De relatie tussen mentor en leerling is van groot belang. Een ISK-docent is tegelijkertijd mentor, adviseur, pedagoog en lesgever.

Klik hieronder voor de route tussen De Meander en De Aakwerf locatie.

Gegevens van De Aakwerf locatie:

Internationale SchakelKlassen (ISK)
Gevestigd in dependance van De Meander
Aakwerf 46
2804 MX  Gouda
Tel. nr.: 0182 74 83 13
Teamleider: Sander de Jong

Inschrijfformulier Internationale Schakelklas
Aakwerf locatie
Verslag van een bezoek aan Den Haag - januari 2017