Persoonlijk onderwijs

Individuele coaching
Je krijgt je hele schoolperiode een eigen coach. Jullie praten veel met elkaar: jij en je coach en vaak ook je ouders. Wat heb je geleerd, wat ging goed, wat kan beter. Waar heb je meer oefening of juist uitdaging nodig? Maar ook: welke (praktijk) ervaringen vond je het leukst, waar ben je trots op, wat wil je nog leren? Samen bekijken we welke begeleiding je nodig hebt, wat je gaat kiezen en hoe je persoonlijke leerroute eruit gaat zien.

Digitale portfolio
Je werkstukken, je praktijkervaringen, je Doe- & Ontdekblokken, je stage-ervaringen… Alles komt in je digitale portfolio, Dit is een website die je zelf bijhoudt met foto’s, filmpjes, plaatjes, tekstjes, certificaten en diploma’s. Deze portfolio gebruik je bij al de groeigesprekken met je coach.

Lwoo
Met een indicatie voor lwoo krijg je op De Meander speciale zorg en begeleiding: op basis, kader, vmbo gl/kader en mavo Meer.

Gespecialiseerde begeleiding
Als het nodig is, krijg je training op maat: faalangst of weerbaarheidstraining, of training in reken- en taalvaardigheid. Het kan ook zijn dat je dyslexie, dyscalculie of AD(H)D hebt. Onze docenten houden daar rekening mee. Heb je een diagnose, dan krijg je een zorgpas met daarop alle afspraken met jou en je ouder(s) over je begeleiding. Zo nodig krijg je – in overleg - hulp van deskundigen binnen of buiten de school.