Klankbordgroep-leerlingen

De Meander kent een leerlingenklankbordgroep omdat wij het belangrijk vinden om de mening te horen van onze leerlingen. Deze groep denkt mee over het onderwijs, de organisatie en de regelgeving op De Meander.

Leerlingen van de klankbordgroep kunnen ook een actieve rol spelen bij het organiseren van schoolfeesten of schoolevenementen. De school organiseert een aantal keer per schooljaar een vergadering met de klankbordgroep.